Timepris

Oppdrag og timepris

Til vanleg avtalar vi ein fast pris, då har du noko konkret å halda deg til.

Nokre gonger høver det likevel best å ta betalt pr time. Til dømes når oppdraga er så små at det ikkje lønar seg å laga eit formelt prisoverslag, eller når det er umogleg å ha eit oversyn over kva jobben inneber. Då er det som oftast mest lønsamt for alle partar å nytta timepris.

kr 600,- + mva
kr 200 – 600,- + mva. Avhengig av tidsramme og kompleksitet. Inkl ferdigstilling til trykk.