Illustrasjonar

Illustrasjonar

Verda blir gladare av ein god illustrasjon. Ein llustrasjon kan ofte vera ein stoppeffekt i seg sjølv, dessutan slepp ein modellhonorar.

Spesiellt kulturavisa Pirion og Oslo Universitetssykehus har nytta illustrasjonar eg har laga. Likar du ikkje streken, eller ønskjer du eit anna utrykk, så hjelper eg deg å finna ein annan illustratør. Kven som gjer jobben er ikkje det viktigaste, men at det blir best mogleg i høve jobben.