Zzzz…

Kunde:: TVkabelleverandør

Oppdrag:: Illustrasjon til magasin

Oppdraget bestod i å laga ein illustrasjon til artikkel i magasin på slutten av det tyvende århundre. Artikkelen omhandla fritt TV-kanaval i framtida. Legg merke til den gamaldagse TV-en.