Skattekart for Mat og Kunstfestivalen

Kunde:: Rosendal Mat&Kunstfestival
Oppdrag:: Skattekart

Rosendal Mat&Kunstfestival går føre seg anna kvart år. Kvar gong med forskjellig fokus. I 2012 var det 10 einskilde utstillingar spredt rundt i sentrum. Skattekartet og barneaktivitetar var med på å losa publikum rundt til utstillingane slik at ein fekk med seg det meste. Teknikken på utføringa av skattekartet er ein blanding av illustrasjon og foto.