Rosendal hamn logo

Kunde:: Rosendal Hamn
Oppdrag:: Logo

Hamna og logoen skulle utrykka trygge og profesjonelle tilhøve for både lokale og tilreisande båtfolk. Rosendal ligg midt i Hardangerfjorden og har til alle tider nytta fjorden som hovudveg, men fyrst no har staden fått ei god og trygg hamn så ein kan bli verandre lenger enn ein hadde tenkt seg. Det er laga logo, nettside og utarbeid skilt m.m.