portnorway.com

Kunde:: Port of Norway

Oppdrag:: Nettside

Nettsida skal vera ei døropnar og interessevekkar for potensielle besøkande yahtar. Målgruppa er fyrst og fremst arrangørar av slike turar, deriblant operatørar og kapteinar. Difor er det og teke høgde for at det i praksis – når ein er ute på sjøen – sparar bandbreidde om ein kan lasta ned og printa «brosjyrar» (pdfar) – når ein vil gå i dybden.

Link til nettsida →