Pirion logo

Kunde:: Stiftinga Pirion
Oppdrag:: Logo

Logoen til kulturavisa Pirion vart laga då kulturavisa hadde målgruppe barnehageansatte. I dag er målgruppa utvida til og å omfatta ansatte i småskulen. Den er leiken og i kvart nummer av kulturavisa byter vi fargar slik at disse spelar på lag med resten av «avisa».