Logo til Energi Teknikk

Kunde:: Energi Teknikk

Oppdrag:: Logo

Energi Teknikk har utvikla seg kolossalt dei siste åra. Ein har ekstpandert frå å levera mindre kraftverk til bønder til og å vera underleverandørar til kraftgigantar. Nettsida vi laga for nokre år sidan står seg framleis, men behov for ny tidsrett logo som gjenspegla det miljøvenlege produktet meldte seg. Sjå og nettside →