Kvinnherad Hesteskysslag

Kunde:: Kvinnherad Hesteskysslag

Oppdrag:: Nettside

I Rosendal har dei tradisjon for å kjøyra turistar og brurepar. Dei trong difor ei nettside for å promotera denne tenesta. Laget er drive frivillig og det er difor viktig å gjera valet lett, slik at ein får flest mogleg seriøse førespurnader. Diverre vart aktiviteten og sida lagt ned våren 2015.