Kvinnherad Elektro

Kunde:: Kvinnherad Elektro

Oppdrag:: Nettside

Kvinnherad Elektro er eit stort elektrofirma som trong hjelp til å få på plass ei profesjonell nettside. Firmaet dreiv innanfor fleire sektorar som det var viktig at nettsida gjenspegla. Det var difor naturleg å spesialdesigna ei nettside som tok høgde for dette. Kategoriane framstår på framsida som snarvegar innover i sida. Biletmateriale til sida vart supplert med bilete teke både av Salikat design og av medarbeidarar i Kvinnherad elektro.
Link til nettsida →