Internt magasin Grilstad

Kunde:: Grilstad og Midt-Norge slakteri AS

Oppdrag:: Magasin til ansatte og leverandører

GrilstadNytt kjem ut kvar månad til dei ansatte i konsernet. De vert sendt på epost eller printa. ProdusentNytt bygger på same lesten, men er eit samarbeid med Midt-Norge slakteri og har produsenter – leverandører av dyr til slakt som målgruppe. Dette kjem ut ein eller to gonger for året.