gurine.no

Kunde:: Interesselaget Galeas Gurine

Oppdrag:: Nettside

Skuta Gurine frå 1870 er komen heim til Rosendal og skal totalrestaurerast. Det betyr ei voldsam dugnadinnsats og eit stort arbeid for å skaffa dugadkrefter og finansiering. Ekstra spanande då å fylja med på «loggen» ettersom spant og anna vert ferdig. Nettsida saman med facebooksida er bindeledd som knyt saman og samlar informasjonen kring prosjektet. Prosjektet engasjerer folk frå heile landet og alle får høve til å vera med, med kunne, informasjon eller fysisk dugnadinnsats. Link til nettsida →