Elisa Helland Hansen

Kunde:: Keramiker Elisa Helland Hansen

Oppdrag:: Nettside

Keramikaren Elisa Helland Hansen har nett flytta til Rosendal og hadde bygd seg nytt atelier på Seimsfoss. Utstilling hos Galleri G Guddal gav ho insentiv til å få laga seg nettside. Elisa er ein framifrå fotograf og alle bileta har ho teke sjølv. Dette bidreg sterkt til at nettsida framstår som gjennomført og lekker. Link til nettsida →