Postkortbrosjyre

Kunde:: Kvinnherad Turistkontor

Oppdrag:: Brosjyre aktivitetar

Kvinnherad kommune med Rosendal som det store trekkplasteret er ein stor turistkommune. Trekkspelbrosjyren er tenkt sendt til større turistkontor, samt til nokre overnattingsstader. Tema er aktivitetar Rosendal og Kvinnherad kan by på. Ved å laga ein postkortbrosjyre kan den óg fungera som ein «plakat». Siste kortet er ein konkurranse kor du kan vinna overnatting på Rosendal Turisthotell.