Kulturavisa Pirion

Kunde:: Stiftinga Pirion

Oppdrag:: Kulturavisa Pirion

Kulturavisa Pirion er eit morosamt oppdrag som vi har hatt i årrekke. Pirion er ei nynorsk kulturavis for ansatte i småskule og barnehage. Det vert gjeve ut som ein del av Fagbladet og når såleis veldig mange. I kvart nummer bidreg fargar og uttrykk til å underbygge innhaldet. Logoen spelar med og endrar farge alt etter korleis resten av «avisa» framstår.