69 turstiar i Kvinnherad

Kunde:: Turstiprosjektet i Kvinnherad

Oppdrag:: Turstikart med turstiar

69 turstiar i Kvinnherad er samla. Kartet er laga på fleire språk og skal hjelpa besøkande og lokale turvandrarar til å finna rett tursti og startpunkt. Turstiane har fått ei eins inndeling kor det er lett å velga utfrå kondisjon, tid ein vil nytta og kor ein vil starta turen. Salikat design har og laga nettside til prosjektet. Turstiprosjektet er eit fellesprosjekt mellom Kvinnherad Turlag og Kvinnherad Turistinformasjon i samarbeid med Folkehelsekoordinatoren i Kvinnherad og Rådet for menneskje med nedsett funksjonsevne. tursti.kvinnherad til prosjektet.